آموزش ترکیب رنگ مو

پذیرش آگهی


1-  سمت راست لوگو اصلی " قابل بازدید در تمام صفحات زیباکده " ( برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید )
تبلیغ در زیباکده--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-  سمت چپ تمام صفحات " قابل بازدید در تمام صفحات زیباکده " ( هزینه ماهیانه 6/500/000 ریال )
تبلیغ در زیباکده
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3-  سمت راست تمام صفحات " قابل بازدید در تمام صفحات زیباکده " ( هزینه ماهیانه 8/000/000 ریال )
تبلیغ در زیباکده
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4-  صفحه اصلی ، زیر بنر زیباکده " قابل بازدید در صفحه اصلی " ( برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید )
تبلیغ در زیباکده
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5-  صفحه اصلی ، بالای آخرین موضوعات تبادل نظر " قابل بازدید در صفحه اصلی " ( هزینه ماهیانه 20/000/000 ریال )
تبلیغ در زیباکده--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6-  صفحه اصلی ، بالای مقالات " قابل بازدید در صفحه اصلی " ( هزینه ماهیانه 9/500/000 ریال )
تبلیغ در زیباکده

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7- صفحه اصلی ، پایین مقالات " قابل بازدید در صفحه اصلی " ( هزینه ماهیانه 7/500/000 ریال )
تبلیغ در زیباکده

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8-  صفحات تبادل نظر ، بالای موضوعات " قابل بازدید در تمام صفحات تبادل نظر " ( هزینه ماهیانه 20/000/000 ریال )
تبلیغ در زیباکده
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9-  صفحات تبادل نظر ، پایین موضوعات " قابل بازدید در تمام صفحات تبادل نظر " ( هزینه ماهیانه 10/000/000 ریال )
تبلیغ در زیباکده

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10-  صفحات تبادل نظر ، بین موضوعات " قابل بازدید در تمام صفحات تبادل نظر " - بصورت چرخشی - ( هزینه ماهیانه 13/000/000 ریال )
تبلیغ در زیباکده
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11-  صفحات تبادل نظر ، بین موضوعات " قابل بازدید در تمام صفحات تبادل نظر " - بصورت چرخشی - ( هزینه ماهیانه 13/000/000 ریال )
تبلیغ در زیباکده
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12-  صفحات تبادل نظر ، بین موضوعات " قابل بازدید در تمام صفحات تبادل نظر " - بصورت چرخشی -( هزینه ماهیانه 13/000/000 ریال )
تبلیغ در زیباکده
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13-  صفحات مقالات ، بالای موضوعات " قابل بازدید در تمام صفحات مقالات " ( هزینه ماهیانه 5/500/000 ریال )
تبلیغ در زیباکده

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14-  صفحات مقالات ، پایین موضوعات " قابل بازدید در تمام صفحات مقالات " ( هزینه ماهیانه 5/000/000 ریال )
تبلیغ در زیباکده--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15-  تمام صفحات بالای فوتر " قابل بازدید در تمام صفحات " ( هزینه ماهیانه 20/000/000 ریال )
تبلیغ در زیباکده


تلفن : ۸۸۹۰۹۹۵۸ ۰۲۱

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 5 منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم.
ایمیل: info@zibakade.com
دریافت آخرین مطالب زیباکده از طریق ایمیل
زیباکده