آموزش ترکیب رنگ مو

مقاله

در این موقعیت ها ازدواج نکنید (2)

تعداد بازدید : 3674 نفر

"همیشه یادتان باشد به خودتان وقت بدهید "

زندگی مجردی:

وقتی فازغ از تحصیل و کارهای روزمره تکراری شدید به سراغ اینکه مجردی زندگی مستقل داشته باشید نروید چون باعث میشود شما احساس کنید که میتوانید همه کارهای خود را انجام دهید و روی پای خود بایستید و احتیاج به کسی نداشته باشید و شاید سخت بتوانید با کسی ارتباط برقرار کنید چون زندگی مجردی را تجربه کردید اینکه از قانون خاصی پیروی نکنید را تجربه کردید.
شرایط، ضوابط، مجردی
حس کینه و انتقام:
اکثر مواقع بعضی از خانمها برای فرار از شرایطی که دارند و یا اگر شخصی آنها را اذیت کرده و در حال حاضر به خواستگاریشان آمده قبول میکنند ازدواج کنند اما خیلی سریع این آتش کینه فروکش میکند و پشیمان از این میشوند که چه اشتباهی کرده اند و آن وقت است که تحمل زندگی مشترک برایشان سخت میشود و دیگر پشیمانی سودی ندارد.

اعتماد به نفس ضعیف:
بعضی ها فکر میکنند انسانهای جالبی نیستند و همیشه به دنبال ایراد از خود میگردند و خود را از همه کس پائین تر میدانند اگر خودتان فکر میکنید این شرایط به خاطر نداشتن اعتماد به نفس است و شما فرد ایده الی هستید حتماً به دنبال این باشید که نزد مشاور بروید و این مشکل را حل کنید چون شما در وجود خودتان، خودتان را قبول دارید پس شما انسان موفق و کاملی هستید.

اختصاصی سایت زیباکده

   1
نظرات کاربران : تعداد0
Share
نظرات کاربران
شما میتوانید بعد از ورود برای این مقاله نظر ثبت نمایید.
نظر شما :

 
دریافت آخرین مطالب زیباکده از طریق ایمیل
زیباکده