خانه
1.23K

جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷

 • ۰۱:۳۰   ۱۳۹۷/۶/۱۹
  avatar
  کاربر جديد|0 |3 پست

  جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷

  دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷

  برنامه تدبیر چیست؟؟

  ♥مشاهده و دانلود فایل♥

  برنامه تدبیر یک سیستم هدفمند با رویکرد مشارکت همه ی اعضای مدرسه

  از مدیر تا دانش آموزان برای پیشرفت مدرسه از وضعیت و امکاناتی

  که در ابتدای سال موجود می باشد به یک وضعیت مطلوب تر در همه ی زمینه ها می باشد

  برنامه صرفا باهدف تسهیل و ساده تر شدن اجرای برنامه پس از دریافت

  نظرات و پیشنهادات همکاران توسط دفتر محترم دبستانی وزارت صورت گرفته است.
  بویژه در محور برنامه ریزی که محاسبه وضعیتها مقداری

  برای همکاران مبهم بود حذف شده است  ارزیابی اولیه و خلاقیت فرم خودارزیابی

  امسال هیچ گونه نمره ای توسط مدیر قرار داده نمی شود

  و این وظیفه مدرسان و ارزیابان تدبیر خواهد بود.

  دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷

  عمده تعغیرات برنامه بر اساس سال جدید

  ۱– عناوین و فعالیت ها
  ۲– عناوین مورد نظر معاونت های مختلف ستادی
  ۳- تفکیک برنامه ریزی از فرایند های دیگر
  ۴- شیوه ی امتیاز دهی در خودارزیابی اولیه و پایانی
  ۵- فرمول محاسبه رشد
  ۶- شکل و محتوای جداول

  دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷

  ملاک هافعالیتها امتیازبراساس تغییرات واصلاحات راهنمای برنامه

  محور آموزش ویادگیری:۷ملاک_۲۲فعالیت_سقف امتیاز۹۸
  محورفوق برنامه وپرورشی:۵ملاک_۲۲فعالیت_سقف امتیاز۴۹
  محورسلامت وتربیت بدنی:۷ملاک_۳۷فعالیت_سقف امتیاز۵۶
  محور مشارکت:۳ملاک_۹فعالیت_سقف امتیاز۳۵
  محور نظارت:۱ملاک_۳فعالیت_سقف امتیاز۲۱
  محور اداری مالی:۲ملاک_۱۱فعالیت_سقف امتیاز۲۱
  محور برنامه ریزی:۲ملاک_۶فعالیت_سقف امتیاز۱۴
  محور خلاقیت:۱ملاک_۴فعالیت _سقف امتیاز ۷

  دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷

  محور برنامه ریزی توسط ارزیاب بیرونی ارزش گذاری می شود

  تعداد ملاک ها۲۸

  تعداد فعالیتها :۱۱۴

  جمع امتیاز ۳۰۱عداد ملاک ها از ۳۶ به۲۸ ملاک کاهش یافته است.
  تعداد فعالیت ها از۱۴۶ تا به۱۱۴ کاهش یافته است

  دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷

  مقدمه
  اهداف دوره ابتدایی
  چشم انداز – رویکردهای مدرسه
  مدرسه در افق چشم انداز ۱۴۰۴ – بیانیه مأموریت
  چشم انداز آموزشگاه – مأموریت آموزشگاه
  چرخش های تحول آفرین
  صورت جلسه تأیید شورای مدرسه
  اطلاعات شناسنامه ای آموزشگاه – جدول اطلاعات تعداد کلاس و دانش آموزان دبستان
  جدول اطلاعات فیزیکی – وضعیت تجهیزات اداری هوشمند دبستان
  جدول مشخصات کارکنان آموزشگاه
  بررسی وضعیت مدرک تحصیلی اولیاء – برررسی وضعیت مشاغل اولیاء
  بررسی وضعیت شاخص های اساسی آموزشگاه
  وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
  بررسی وضعیت موجود نیروی انسانی آموزشگاه
  تحلیل محیطی محور آموزش و یادگیری
  برنامه عملیاتی محور آموزش و یادگیری
  تحلیل محیطی محور فعالیت های پرورشی و فوق برنامه
  برنامه عملیاتی محور فعالیت های پرورشی و فوق برنامه
  تحلیل محیطی محور توانمند سازی و مشارکت نیروی انسانی
  برنامه عملیاتی محور توانمند سازی و مشارکت نیروی انسانی
  تحلیل محیطی محور سلامت و تربیت بدنی
  برنامه عملیاتی محور سلامت و تربیت بدنی
  تحلیل محیطی محور اداری و مالی
  برنامه عملیاتی محور اداری و مالی
  تقویم اجرایی بهبود فرآیند مدیریت مدرسه
  جدول کنترل نظارت و ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه سالانه دبستان
  نحوه محاسبه سرانه

  اطلاعات و مشخصات آموزشگاه

  اطلاعات شناسنامه ای و عمومی آموزشگاه 
  اطلاعات عمومی و ساختمانی آموزشگاه
  تعداد کلاس و دانش آموزان آموزشگاه
  میثاق نامه دانش آموزی
  مشخصات و سمت کارکنان واحد آموزشی
  منشور اخلاقی کارکنان
  درصد ارتقا و عدم ارتقاؤ مدرسه در سال قبل
  نمودار درصد ارتقا و عدم ارتقا در سال قبل
  تاییدیه برنامه
  شناسایی قوتها و- ضعفها و فرصت ها و تهدیدها بر اساس جدول ماتریس swot
  اهداف کلان آموزشی و پرورشی
  جدول پیشرفت اجرایی برنامه طرح تدبیر به صورت ماهانه
  تقویم اجرایی بهبود فرآیند مدیریت مدرسه
  فرم ارزیابی بهبود فرآیند
  فرم ارزیابی بیرونی فرآیندی
  تقویم اجرایی آموزشی و پرورشی
  فرم بازدید معلمان
  صورتجلسات طرح تدبیر
  فرم های برنامه محوری و نظارت
  فرم های پرورشی

  جدول گام های تدبیر۶ جدول برنامه تدبیر

  جدول شماره ۱ مربوط به گام های پنجگانه تدوین برنامه عملیاتی سالانه است
  جدول شماره ۲ چارچوب برنامه عملیاتی سالانه مدرسه بر اساس فرم شماره ۶ است
  جدول شماره ۳ فعالیت های اجرای برنامه تدبیر است
  جدول شماره ۴ نمونه فرم پیشنهادی خودارزیابی مسئولین فعالیت ها است
  جدول شماره ۵ نمونه فرم ارزیابی فرایندی (ویژه بازدیدهای طی سال تحصیلی) است
  جدول شماره ۶ فرم ارزیابی بهبود فرایندها است

  دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷

  برنامه عملیاتی دبستان

  فهرست مطالب

  فصل یک : مقدمه ۵

  مقدمه ۵

  سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ۶

  برنامه در افق چشم انداز ۱۴۰۴ ۷

  اهداف دوره ابتدایی ۹

  اهداف طرح تدبیر ۱۱

  دانلود طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷

  فصل دوم : مشخصات آموزشگاه ۱۲

  الف  شناسنامه آموزشگاه : ۱۲

  ب- امکانات و تجهیزات : ۱۲

  ج- مشخصات فیزیکی مدرسه : ۱۳

  د ) نهادهای فرهنگی ، علمی ، هنری و مذهبی مرتبط با مدرسه : ۱۳

  دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷

  فصل سوم : نیروی انسانی ۱۴

  ۱  مشخصات مدیر و کادر اداری : ۱۴

  ۲  فهرست کارکنان آموزشی و پرورشی آموزشگاه : ۱۴

  ۲-۱ : مشخصات نیروی اداری مدرسه در یک نگاه ۱۵

  ۳- آمار معلمان و مشخصات آنان : ۱۵

  ۴- آمار دانش آموزان به تفکیک پایه : ۱۶

  ۵- آمار اعضای شوراهای موجود در مدرسه : ۱۶

  ۵-۱ :  اعضای شورای مدرسه : ۱۷

  ۵-۲ :  اعضای شورای معلمان : ۱۷

  ۵-۳ :  اعضای شورای مالی : ۱۸

  ۵-۴ :  اعضای شورای دانش آموزی : ۱۸

  ۵- ۵ :  اعضای شورای انجمن اولیا : ۱۸

  ۶- میزان سواد اولیا : ۱۹

  ۷- میزان جلب مشارکت های مردمی : ۱۹

  * جدول تعیین نیازها و اولویت های مدرسه و تدوین اهداف : ۲۰

  تعاریف اصطلاحات ۲۰

  دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷

  فصل چهـارم : تقـویم اجـرایی ۲۳

  ۱-تقویم اجرایی مدرسه در یک نگاه ۲۳

  ۲- تقویم اجرایی برنامه ها و مناسبت ها ۲۴

  ۳  جدول زمان بندی شورای مدرسه ۳۴

  ۴  جدول زمان بندی شورای معلمان ۳۵

  ۵  جدول زمان بندی انجمن اولیا و مربیان ۳۶

  ۶  جدول زمان بندی شورای دانش آموزی ۳۷

  دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷

  فصل پنجم : برنامه عملیاتی ۳۸

  گام های تدوین برنامه سالانه و عملیاتی ۳۸

  جدول شماره ۳ محور ۲ : آموزش و یادگیری ۳۹

  جدول شماره ۳ محور ۳ : فعالیتهای پرورشی و فوق برنامه ۴۶

  جدول شماره ۳ محور ۴  : تربیت بدنی و سلامت ۵۱

  جدول شماره ۳ محور ۵  : مشارکت ۵۹

  جدول شماره ۳ محور ۶  : اداری و مالی ۶۲

  جدول شماره ۳ محور ۸  : نظارت و ارزیابی ۶۴

  جدول ماتریس وswot  : ۶۵

  دانلود طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷

  فصل ششم : ضمائم و اسناد ۶۶

  الف  میثاق نامه ها ۶۶

  میثاق نامه وپایبندی اولیاء دانش آموزان دبستان ۶۶

  میثاق نامه و پایبندی کارکنان دبستان ۶۷

  میثاق نامه و پایبندی دانش آموزان دبستان ۶۹

  دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷

  فصل یک : مقدمه

  مقدمه

  در سال

  اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل وزارت آموزش و پرورش

  رویکردها و الگوهای مختلفی برای مهندسی مجدد تحول و کیفیت بخشی

  در نظام تعلیم و تربیت ارائه نموده است

  در این کوشش گسترده به دنبال افزایش کارایی در نظام تعلیم و تربیت آینده

  سازان این مرز و بوم سترگ ، خاصه مقطع ابتدایی می باشد

  که در سال گذشته به صورت طرح اجرا و در سال جدید با عنوان برنامه تدبیر به کلیه

  مدارس دارای مدیران مستقل ابلاغ گردیده است .

  صاحب نظران و مدیران الگوی در مدیریت مدرسه ارائه داده اند

  که در آن اندیشه ها ، توانایی ها ، خلاقیت ها ،

  مهارت ها و تجارب منابع انسانی را گران بهاترین دارایی و سرمایه دانسته

  و مدیریت آن را مهمترین وظیفه مدیران و مدیریت تشخیص داده اند

  که با اتکا به آن می توان بسیاری از مشکلات و مسائل را برطرف نمود .

  بر این اساس مدیریت مدرسه را مدیریت منابع انسانی ،

  دانش آموزان ، معلمان با کارکنان اولیا و تسهیل شرایط برای اشتراک دانش ،

  تجربه ، مهارت ، توانایی و …. برای آنها دانست .

  این برنامه مدارس دوره ابتدایی را با نهادینه کردن بنرماه محوری ،

  مشارکت جویی و ارزیابی مستمر و بهبود کیفیت عملکرد مدرسه به

  سطح و میزانی از اعتماد و اطمینان و تعالی می رساند که مدیران می توانند

  آمادگی خود را برای ارزیابی شدن توسط ارزیابان بیرونی و مسئولان اعلام نمایند .

  با توجه به اینکه مدرسه نقشی مهم در رویارویی ، خلاقیت و استعدادهای دانش آموزان ایفا می نماید

  و قادر است تفکر خلاق و پویا را پرورش دهد و انسان هایی مولد

  و نوآور و خلاق و کاوشگر را تربیت کند . مدرسه به عنوان یک واحد

  عملیاتی نظام آموزشی و پرورشی و به عنوان مکانی که تعلیم و تربیت رسمی

  در آن جریان دارد و سیال الست توانایی دارد قدرت فکر و مهارت ذهنی فراگیران

  خود آنگونه تقویت کند که به سهولت بتواند برای دست یابی به راه حل های مناسب

  و واقع بینانه به آفرینش ایده های جدید بپردازد و یا می تواند با ارائه تکلیف

  و عدم توجه به تفاوت های فردی و یا عدم شناخت و بی توجهی

  به ویژگی های فراگیران سبب شود که قدرت خلاقیتشان به تدریج کاهش یابد .

  پس باید گفت : که یک مدرسه دارای برنامه ی مرتب و اعضای متعهد

  و معلمان مسئولیت پذیر بهترین محیط برای پرورش دانش آموزان

  خلاق و نوآور است . بنابراین اگر پرورش خلاقیت و رشد و تعالی آینده

  سازان ما دارای اهمیت باشد مدیریت مدرسه باید با برنامه ریزی دقیق

  و با مشارکت همه ی آنان به بهترین کیفیت دست یابد .

  طرح تدبیر مدارس ابتدایی

  ♥مشاهده و دانلود فایل♥

  جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷

  ویرایش شده توسط siminamirian در تاریخ ۱۹/۶/۱۳۹۷   ۰۱:۳۰
 • leftAds
 • ۰۲:۴۱   ۱۳۹۷/۷/۱۱
  avatar
  siminamirian
  کاربر جديد|0 |3 پست
  زیباکده
  siminamirian : 

  جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷

  دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷

  برنامه تدبیر چیست؟؟

  ♥مشاهده و دانلود فایل♥

  دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷

  طرح تدبیر

  طرح تدبیر مدارس ابتدایی

   

  براساس نگارش جدید ویرایش ۱۱ مهر سال۱۳۹۷ براساس ساحت های سند تحول

  دانلود برنامه ی سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبیر سال تحصیلی۹۷-۹۸براساس نگارش جدید در دو نمونه ی متفاوت

  توضیحات و فهرست آنچه که در این فایل موجود است

  دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97

  سلام و خسته نباشید

  این فایل ویرایش شده سال جدید هست بعد از خرید این فایل اگر همه فرمهای سال جدید نبود میتوانید از طریق تلگرام با ما در تماس باشید و هزینه پرداختی را از ما درخواست کنید با خیال راحت خریداری کنید.

  tel:@daneshkadeha

   

  دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷

  برنامه تدبیر چیست؟؟

  طرح تدبیر مدارس ابتدایی

  برنامه تدبیر یک سیستم هدفمند با رویکرد مشارکت همه ی اعضای مدرسه

  از مدیر تا دانش آموزان برای پیشرفت مدرسه از وضعیت و امکاناتی

  که در ابتدای سال موجود می باشد به یک وضعیت مطلوب تر در همه ی زمینه ها می باشد

  برنامه صرفا باهدف تسهیل و ساده تر شدن اجرای برنامه پس از دریافت

  نظرات و پیشنهادات همکاران توسط دفتر محترم دبستانی وزارت صورت گرفته است.
  دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷

  عمده تعغیرات برنامه بر اساس سال جدید

  فرمت فایل ورد و قابل ویرایش(متناسب با تکمیل در سایت همگام)

   برنامه سالانه(فرم ۲) براساس ساحت ها ی سند تحول

  جدول خود ارزیابی شماره ۶

  تقویم اجرایی فرم شماره ۳

  تعداد صفحات) ۸۲ صفحه قابل ویرایش

  طرح تدبیر مدارس ابتدایی

  از آنجا که دستیابی به مراتبی از حیات طیبه غایت تعلیم و تربیت در سند تحول بنیادین می باشد و این مراتب با توجه به ابعاد مختلف وجودی و نیازهای فردی و اجتماعی در شش ساحت طبقه بندی شده است ، در برنامه تدبیر نیز کلیه فعالیت ها و اقدامات مدرسه باید در جهت ساحت های شش گانه و غایت تعلیم و تربیت باشد.
  بنابراین تربیت دانش آموزان به صورت جامع و متوازن در تمام ساحت ها با تحقق اهداف دوره تحصیلی دنبال می شود و هدف های دوره تحصیلی ملاک اصلی انجام فعالیت ها و اقدامات در مدرسه خواهد بود. برای انجام نظامند و منسجم امور مدرسه مطابق با سند که درسطوح مختلف زیر نظام هایی را مشخص نموده است نیز باید مدرسه زیر نظام های مختلف و مجموعه فرایند ها را به صورت هدفمند سازماندهی نماید و راهکارهای سند که تعیین کننده ی انواع فعالیت ها و اقدامات خواهند بود را در هر زیر نظام مورد توجه قرار گیرد.
  از این رو در جدول ذیل ساحت ها به عنوان مبنای اهداف و ملاک اصلی زیر نظام ، چارچوب نظامند کردن فعالیت ها و راهکارهای سند در نظر گرفته شده است.
  این جدول با استفاده از مبانی نظری سند ، راهکارهای سند تحول بنیادین، مصوبه شورای عالی در زمینه اهداف دوره تحصیلی و برنامه های زیر نظام ها تنظیم شده است .تلاش گردیده تا برای مدیران ساعی مدارس مبانی فعالیت ها و اقدامات مهیا شود تا با استفاده از آنها بتوانند متناسب با نیازها ، اولویت ها ، امکانات و منابع و سایر شرایط مدرسه اقدامات مناسبی پیش بینی نماید.

  آنچه که در این  فایل فایل موجود است

   

  دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷

  جدول تکمیل شده فرم ۶ جدید ویرایش ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

  ساحت ها و امتیازات
  ساحت تعلیم و تربیت اعتقادی ،عبادی و اخلاقی حداکثرامتیاز۴۹
  ساحت اجتماعی سیاسی حداکثر۴۹ امتیاز
  ساحت علمی فناورانه حداکثر۴۲ امتیاز
  ساحت تربیت زیستی بدنی حداکثر۴۲ امتیاز
  ساحت زیبا شناختی وهنری حداکثر ۲۸ امتیاز
  ساحت اقتصادی و حرفه ای حداکثر۳۵ امتیاز
  فرا ساحتی
  حداکثر۵۶ امتیاز
  امتیاز کل فرم ۳۰۱

   

  دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷

  جدول عملیاتی شماره ۲ فرم برنامه سالانه ویرایش ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

  جدول تکمیل شده ساحت تعلیم و تربیت اعتقادی ،عبادی و اخلاقی
  جدول تکمیل شده ساحت اجتماعی سیاسی
  جدول تکمیل شده ساحت علمی فناورانه
  جدول تکمیل شده ساحت تربیت زیستی بدنی
  جدول تکمیل شده ساحت زیبا شناختی وهنری
  جدول تکمیل شده ساحت اقتصادی و حرفه ای
  جدول تکمیل شده فرا ساحتی

  جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی

  برچسب ها:

  برنامه سالانه ابتدایی ۹۸-۹۷,برنامه سالانه پرورشی طرح تدبیر۹۷-۹۸,دانلود برنامه سالانه طرح تدبیر۹۷,نمونه برنامه سالانه مدارس بر اساس طرح تدبیر سال ۹۷-۹۸,برنامه سالانه مدرسه تدبیر۱۳۹۷-۱۳۹۸,تقویم اجرایی طرح تدبیر۹۷-۹۸,تقویم اجرایی ابتدایی مدرسه تدبیری شهریویر۹۷,تقویم اجرایی دبستان مهرماه۹۷,تقویم اجرایی مدارس طرح تدبیرسال تحصیلی۹۷-۹۸،دانلود برنامه سالانه براساس طرح تدبیر بصورت ورد,دانلود طرح تدبیرکامل شده سال۹۷-۹۸,دانلود طرح تدبیر دبستان بصورت رایگان,دانلود طرح تدبیر مدارس ابتدایی۹۷,دانلود فرم برنامه سالانه طرح تدبیرسال۹۷,دانلود نمونه تقویم اجرایی ابتدایی براساس طرح تدبیرمهر۹۷,دانلود نمونه طرح تدبیر دبستان سال تحصیلی ۹۷-۹۸,طرح تدبیرابتدایی برای مدیران,طرح تدبیر دبستان بصورت تکمیل شده,طرح تدبیر مدارس ابتدایی در قالب ورد و رایگان,طرح تدبیر غیر انتفاعی سال۹۷-۹۸,،نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر۹۸-۹۷,طرح تدبیر در قالب ورد،,طرح تدبیر با فرم ۶,طرح تدبیر جدید,نمونه طرح تدبیر مهر۹۷,طرح تدبیر کامل شده برای سال تحصیلی۹۷-۹۸

  ♥مشاهده و دانلود فایل♥

  جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷

  زیباکده

 • برای شرکت در مباحث تبادل نظر باید ابتدا در سایت  ثبت نام  کرده، سپس نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید؛    (Log In) کنید.
موضوع قبل
زیربخش
موضوع بعد
تبلیغات
 
تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به اين سايت (زیباکده ) میباشد و استفاده از مطالب با ذکر و درج لینک منبع بلامانع است © Copyright 2019 - zibakade.com
طراحی و تولید : بازارسازان