خانه
8.98K

یوزپلنگان ایرانی تاختند...........درود برر غیرتتان...کجایند که ایران رو مسخره میکردند 5تا میخوریم 10 تا میخوریم؟؟؟