خانه
2.13K

اگر روح وجود ندارد پس چرا آرام می خوابیم؟

 • ۱۲:۴۴   ۱۳۹۴/۷/۱۸
  avatar
  کاربر فعال|159 |365 پست

  گر روح وجود ندارد پس چرا آرام می خوابیم؟ دلیل آن نمی تواند غیر از جدا شدن روح از بدن در هنگام خواب باشد؟!

  خواب آرام به ژن های شما مربوط است.
   ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻮﻣﺎﺱ ﺟﻔﺮﺳﻮن موفق ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﮊﻧﯽ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺏ ﺷﺒﺎﻧﮕﺎﻫﯽ ﺍﺳﺖ .
  ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﺎﺕ ﮊﻧﺘﯿﮑﯽ ﻭ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮊﻥﻫﺎﯼ Taranis
  ﻭ Cdk1 ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺍﺏ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
  ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﮊﻧﺘﯿﮏ، ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻬﺶ ﮊﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺩﺍﺭﺩ . ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﯾﮏﺳﺮﯼ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯼ
  ﺑﯿﻮﻟﻮﮊﯼ ﻭ ﮊﻧﺘﯿﮑﯽ ﻧﺤﻮﻩ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﮊﻥ Taranis ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮊﻥ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ Cyclin A ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
  ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ TaranisCyclin A ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﮊﻥ Cdk1 ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ . ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻃﺒﯿﻌﯽ Cdk1 ﺳﺮﮐﻮﺏ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ﺍﺳﺖ .
  ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﭘﯿﺸﯿﻦ، Cyclin A ﺩﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﻤﯽ ﺍﺯ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎﯼ ﻋﺼﺒﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮﺷﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﻫﻔﺖ ﻧﻮﺭﻭﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻮﯼ ﻣﻐﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .

  ﺍﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﻪ Current Biology ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 • leftPublish
 • برای شرکت در مباحث تبادل نظر باید ابتدا در سایت  ثبت نام  کرده، سپس نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید؛    (Log In) کنید.
موضوع قبل
زیربخش
موضوع بعد
آخرین پست های این تالار
آخرین پست های این بخش
تبلیغات
 
تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به سايت زیباکده بوده و استفاده از مطالب با ذکر و درج لینک منبع بلامانع است.
© Copyright 2022 - zibakade.com
طراحی و تولید : بازارسازان