خانه
1.23M

تعبیر خواب

 • ۲۱:۳۷   ۱۳۹۲/۹/۱۸
  avatar
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|13384 |16410 پست
   در ارتباط با تعبیر خواب هر چی میدونید اینجا بگید
 • leftPublish
 • ۱۴:۱۳   ۱۳۹۴/۴/۶
  avatar
  ronak n
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|13384 |16410 پست
  تعبیر خواب کوزه
  دیدن کوزه‌ی پُر در خواب به معنای موفقیت و پیروزی و گاهی به معنای تجدید دیدار با دوستان است. ولی کوزه‌ی خالی به معنای اضطراب، بینوایی،‌ رفتار ناپسند، و قهر دوستان است.
  کوزه‌ی شکسته هم به معنای بیماری و دلشکستگی است.
 • ۱۰:۵۳   ۱۳۹۴/۴/۱۵
  avatar
  ronak n
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|13384 |16410 پست

  تعبیر خواب دیدن گوسفند

  دیدن گوسفند در خواب بدین معنی است که فاقد ابتکار هستید و جرئت کار کردن برای خود را ندارید.

  دچار احساس عدم خلاقیت شده‌اید. فقط با جریان امور حرکت می‌کنید و به شکل غیرفعالانه‌ای با مسایل روبه‌رو می‌شوید.

  تعبیر خواب
 • ۱۱:۵۷   ۱۳۹۴/۴/۱۵
  avatar
  نجمه
  کاربر جديد|21 |41 پست
  سلام خواهشا کمکم کنید خواب دیدم چادرم را شستم ووپهن کردم که خشک بشه بعد وسط چادرم کلی مورچه بود که چادرم را پاره وخراش دار کرده بودند میشه تعبیرشا سریع بهم بگید
 • ۱۴:۰۹   ۱۳۹۴/۴/۱۵
  avatar
  ronak n
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|13384 |16410 پست
  تعبیر خواب مورچه - مور
  مورچه
  منوچهر مطیعی تهرانی گوید: مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیر ی در حدود ملخ دارند. روی هم رفته دیدن آن ها هم در خواب خوب نبست و زیان است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.
  لوک اویتنهاو می گوید :
  مورچه : کار سود آور
  خراب کردن لانه مورچه : نابود کردن خوشبختی بدست خود
  مورچه ای شما را گاز بگیرد : ناراحتی
  دیدن مورچه در خواب ، نشانة آن است که باید در طی روز بعد ، به انتظار آزار و اذیتهای جزئی باشد . مثل هجوم اضطرابهای کوچک و ناخوشنودی دربارة زندگی .
 • ۱۱:۲۱   ۱۳۹۴/۴/۲۰
  avatar
  ronak n
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|13384 |16410 پست

  تعبیر خواب کمربند ایمینی

  اگر خواب ببینید کمربند ایمنی بسته‌اید بدین معنی است که باید بر احساساتتان تسلط پیدا کنید. خونسرد بمانید و شرایط را رها نکنید.

  اگر خواب ببینید برای بستن کمربند ایمنی‌تان دچار مشکل شده‌اید بدین معنی است که نگران اتفاقاتی هستید که در آینده برای‌تان پیش خواهند آمد.

  تعبیر خواب

 • leftPublish
 • ۲۳:۳۲   ۱۳۹۴/۵/۳
  avatar
  ronak n
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|13384 |16410 پست

  اگر خواب ببینید خود یا شخص دیگری تحت عملی جراحی قرار گرفته بدین معنی است که شخصیت رک و روراستی دارید و صادقانه سخن گفته‌اید.
 • ۰۳:۴۷   ۱۳۹۴/۶/۱۲
  avatar
  Shaghayegh
  کاربر جديد|0 |1 پست
  كجا ميشه خوابمو بگم برام تعبير كنيد؟
 • ۱۰:۳۹   ۱۳۹۴/۷/۷
  avatar
  ronak n
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|13384 |16410 پست

  تعبیرخواب

  دیدن یا خوردن لقمه‌ی بزرگ‌تر از دهان در خواب بدین معنی است که با موقعیت خوشایند و وسوسه‌کننده‌ای روبه‌رو خواهید شد که کار کردن و تسلط بر آن برایتان مشکل است.

  تعبیر خواب

 • ۱۴:۴۶   ۱۳۹۴/۷/۱۲
  avatar
  ronak n
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|13384 |16410 پست

  تعبیر خواب لباس عروسی

  آنلی بیتون :

  1ـ دیدن لباس عروسی در خواب ، علامت آن است که با دوستانی صمیمی آشنا خواهید شد و در کارهایی شادی بخش شرکت خواهید کرد .

  2ـ دیدن لباس عروسی کثیف و چروک در خواب ، علامت آن است که رابطه شما با فردی شایسته قطع خواهد شد

  ویرایش شده توسط زیباکده در تاریخ ۱۰/۹/۱۳۹۴   ۱۱:۱۲
 • ۱۳:۵۳   ۱۳۹۴/۱۰/۱۳
  avatar
  ronak n
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|13384 |16410 پست

  دیدن پیپ در خواب بدین معنی است که نسبت به عقاید جدید پذیرا و شنونده هستید. 

  اگر خواب ببینید خود در حال پیپ کشیدن هستید به‌معنای دانش و نیاز به تفکر و تعمق است.

  تعبیر خواب
 • leftPublish
 • ۱۲:۰۲   ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
  avatar
  ronak n
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|13384 |16410 پست

  لباس عروسی

  آنلی بیتون :

  1ـ دیدن لباس عروسی در خواب ، علامت آن است که با دوستانی صمیمی آشنا خواهید شد و در کارهایی شادی بخش شرکت خواهید کرد .

  2ـ دیدن لباس عروسی کثیف و چروک در خواب ، علامت آن است که رابطه شما با فردی شایسته قطع خواهد شد .

  تعبیر خواب

 • ۱۵:۳۲   ۱۳۹۴/۱۰/۱۹
  avatar
  ronak n
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|13384 |16410 پست

  دیدن بیگودی در خواب یا اینکه خواب ببینید موهایتان را فر زده‌اید بدین معنی است که افکارتان به صورت دایره وار در حال تکرار هستند.

  احتمالاً بدون این‌که هیچ‌گونه نتیجه‌ای بگیرید، بارها و بارها با مشکلات و شرایط یکسانی روبه‌رو شده‌اید.

  تعبیر خواب

 • ۱۱:۱۹   ۱۳۹۴/۱۱/۱۲
  avatar
  ronak n
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|13384 |16410 پست

  تعبیر خواب روز تولد
  دیدن رؤیایی درباره روز تولد خود بدین معنی است که خود را پذیرفته و باور کرده‌اید. 
  به‌خاطر آنچه هستید شادمانید.
  به مرحله‌ای رسیده‌اید که شخصیت واقعی تان را به‌درستی آشکار می‌کنید.

  تعبیر خواب
 • ۱۲:۴۵   ۱۳۹۴/۱۲/۳
  avatar
  ronak n
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|13384 |16410 پست

  تعبیر خواب صورت مرد پوشیده

  اگر مردی خواب ببیند رویش را پوشانده است به‌معنای نیرنگ و فریب و احتمال خدعه از جانب همکاران است ولی دیدن چنین خوابی برای زنان بدین معنی است که باید مراقب باشند سریع عاشق نشوند. باید مراقب باشید که احساساتتان را کجا و صرف چه کسی می‌کنید.

   

  تعبیر خواب
 • ۱۲:۳۷   ۱۳۹۵/۶/۱۷
  avatar
  ronak n
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|13384 |16410 پست

  تعبیر خواب راه رفتن بطور آهسته

  اگر خواب دیدید و خود را در حال راه رفتن به طور آهسته به مکانی نا معلوم یافتید بدانید که از شانسهای پیش روی خود استفاده نمی کنید و بی تفاوت از همه چیز رد می شوید .. هشداری از طرف خداوندتان

  تعبیر خواب
 • ۱۲:۵۲   ۱۳۹۵/۶/۱۷
  avatar
  ronak n
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|13384 |16410 پست

  تعبیر خواب احساس تنهایی

  اگر خواب دیدید و خود را در مکانی تنها یافتید و احساس تنهایی کردید .. بدانید هشداری از طرف خداوندتان است برای امتحان شما که ممکن است هم غم بیاید هم خوشحالی... مهم این است که خداوند به تو هشدار می دهد چون می خواهد از امتحان سربلند بیرون بیایی

  تعبیر خواب
 • ۰۹:۵۴   ۱۳۹۷/۲/۲۳
  avatar
  عباس‌لاو
  کاربر جديد|0 |1 پست
  سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم خواهرم که تو عالم واقعی مجرد هست تو عالم خواب بچه دار شده توی بیمارستان هست و بچه به دنیا آوورده نمیدونم توی عالم خواب هم مجرد بود یا متأهل
  تعبیر خوابم چیه برا خودم یا خواهرم؟؟
 • ۰۴:۰۹   ۱۳۹۷/۵/۲۶
  avatar
  dokhi_bala
  کاربر جديد|0 |1 پست
  سلام
  من خواب دیدم تو زیرزمین خونمون استخر داریم و تمام جوانهای اقوام دختر و پسر ک از ما دور هستند به داخل اون رفتند و من تمام اینها رو در خوابم میشنیدم و ندیدم چون در اتاق دیگه ای بودم و نمیتونستم برم پیششون. بیشترین قسمت قابل توجه خوابم صدای ابی بود ک میشنیدم ک از اون برای پرکردن استخر استفاده میکردند. صدایی شبیه صداب ابی ک از سدها خارج میشه.
  در ادامش خودم رو با دختر داییم در یک ازمایشگاه دیدم ک برای ازمایش مدفوع رفته بودیم و به دلایلی نمیشد ازمایش بدم.
  تو همون ازمایشگاه یه اقایی ضرف ادراری رو باز میکنن و به صورت من میپاشن و من چون صورتمو میچرخونم وارد گوشم میشه.

  لطفا تعبیرش رو بگید . خیلی ممنون
 • ۲۳:۵۱   ۱۳۹۸/۴/۱
  avatar
  5040yas
  کاربر جديد|0 |1 پست
  زیباکده
  ronak n : 

  دیدن یا خوردن همبرگر در خواب بدین معنی است که احساس می‌کنید فاقد برخی ویژگی‌های جسمانی، عاطفی، یا ذکاوتی هستید و در نتیجه نمی‌توانید از خود خشنود و راضی باشید.
   
   
  تعبیر خواب
  زیباکده

 • برای شرکت در مباحث تبادل نظر باید ابتدا در سایت  ثبت نام  کرده، سپس نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید؛    (Log In) کنید.
موضوع قبل
زیربخش
موضوع بعد
آخرین پست های این تالار
آخرین پست های این بخش
تبلیغات
 
تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به سايت زیباکده بوده و استفاده از مطالب با ذکر و درج لینک منبع بلامانع است.
© Copyright 2022 - zibakade.com
طراحی و تولید : بازارسازان