خانه
9.71K

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺧﺎﻧﻮﻣﯽ...

 • ۱۲:۲۰   ۱۳۹۳/۲/۳
  avatar
  چهار ستاره ⋆⋆⋆⋆|3627 |4913 پست
  ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺧﺎﻧﻮﻣﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺍﺯ ﺳﺮﮐﺎﺭ، ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ

   ﺍﯼ ﻧﻮﺷﺖ : ﻣﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ

   ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ...

   .

   .

   .

   .

   .

   ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﻭ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻓﺖ ﺯﯾﺮ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﻗﺎﯾﻢ

   ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺭﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﻪ !!!

   ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺍﻭﻣﺪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﺪ ﻭ ﭼﺸﻤﺶ

   ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺭﻭ ﺧﻮﻧﺪ،،،

   ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩﯼ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻮﺷﺖ،

   ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ ﺯﻧﮓ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺼﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺩ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﺟﻮﺍﺏ

   ﻣﯿﺪﻩ :

   ﺳﻼﻡ ﻋﺰﯾﺰﻡ، ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻟﺒﺎﺳﺎﻡ ﻭ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻢ ﻭ ﻣﯿﺎﻡ، ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﺑﺎﺵ

   ﻓﺪﺍﺕ ﺷﻢ،،،

   ﺧﺪﺍﺭﻭ ﺷﮑﺮ ﺍﯾﻦ ﻋﻔﺮﯾﺘﻪ، ﺯﻧﻢ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ

   ﮔﻮﺭﺵ ﻭ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻩ، ﺍﻧﺸﺎﻟﻠﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺭﯾﺨﺘﺶ ﻭ ﻧﺒﯿﻨﻢ

   ﺍﺻﻸ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻢ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺑﻮﺩ،،، ﮐﺎﺵ ﻗﺒﻞ

   ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﯾﺨﺖ ﻣﮑﺮﻭﻫﺶ ﻭ ﻣﯿﺪﯾﺪﻡ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﺪﻡ ﺍﻟﻬﯽ ﮐﻪ

   ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﻫﺖ ﺑﺮﻡ، ﻋﺰﯾﺰ ﺩﻟﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﺑﺎﺵ ﻣﻦ ﺗﺎ ﻧﯿﻢ

   ﺳﺎﻋﺖ ﺩﯾﮕﻪ ﭘﯿﺸﺘﻢ.

   ﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺯﯾﺮﻟﺐ ﺁﻭﺍﺯ ﻣﯿﺨﻮﻧﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ

   ﺯﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺩﻍ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭ ﭘﺮﭘﺮ

   ﻣﯿﺸﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺷﻮﻫﺮﺵ، ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻭ

   ﺭﻓﺖ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﭼﯽ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ .

   .

   .

   ﺩﯾﺪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ،،؛

   ﺧﻨﮕﻮﻝ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﮐﻒ ﭘﺎﯼ ﭼﭙﺖ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﻮﺩ،،،

   ﺁﺧﻪ ﺁﯼ ﮐﯿﻮ ﻻﺍﻗﻞ ﺧﻮﺏ ﺧﻮﺩﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﺘﺎﺭ ﻣﯿﮑﺮﺩﯼ، ﻣﻦ ﻣﯿﺮﻡ ﻧﻮﻥ

   ﺑﮕﯿﺮﻡ ﻭ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ...
  ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺧﺎﻧﻮﻣﯽ...
 • leftPublish
 • ۱۲:۲۵   ۱۳۹۳/۲/۳
  avatar
  نانا
  کاربر فعال|57 |207 پست
  جالب بود
 • ۱۲:۲۸   ۱۳۹۳/۲/۳
  avatar
  آلما فاطمی
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|13740 |7139 پست
  ای جانم عجب سورپرایزی
 • ۱۲:۳۰   ۱۳۹۳/۲/۳
  avatar
  پروانه
  چهار ستاره ⋆⋆⋆⋆|4627
  حالا اگه شوهر من بود میگفت صد دفه گفتم ازین مسخره بازیا خوشم نمیاد
 • ۱۲:۳۶   ۱۳۹۳/۲/۳
  avatar
  shimajoon
  سه ستاره ⋆⋆⋆|2574 |2957 پست
  خيلي بامزه بود
 • ۱۲:۳۷   ۱۳۹۳/۲/۳
  avatar
  lidaa1
  یک ستاره ⋆|1739 |1639 پست
 • leftPublish
 • ۱۲:۴۷   ۱۳۹۳/۲/۳
  avatar
  ریتا ا
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|5673 |5315 پست
  ﻫﻬﻬﻬﻬﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﻮ ﻭﺍﺗﺲ ﺍﭖ ﺑﺮﺍﻡ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ
  ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩ ....
 • ۱۲:۵۴   ۱۳۹۳/۲/۳
  avatar
  ساناز افشار
  چهار ستاره ⋆⋆⋆⋆|3627 |4913 پست
  فکر کنم این شوخی ها برای مردای خارجی خوبه نه مردای ایرانی
  ایرانی ها جنبه ندارن
 • ۱۴:۵۰   ۱۳۹۳/۲/۳
  avatar
  آوینا
  دو ستاره ⋆⋆|4848 |2686 پست
 • ۱۷:۳۸   ۱۳۹۳/۲/۳
  avatar
  somayeh
  کاربر فعال|311 |207 پست
  زیباکدهساناز افشار : فکر کنم این شوخی ها برای مردای خارجی خوبه نه مردای ایرانیایرانی ها جنبه ندارنزیباکده
  آره واقعا، ولی با مزه بود، شوک باحالی میشه واسه شوشو من
 • ۱۸:۲۶   ۱۳۹۳/۲/۳
  avatar
  marzeyeh gh
  کاربر فعال|965 |670 پست
  خیلی باحال بووووود.دمت گرم
 • leftPublish
 • ۲۲:۵۱   ۱۳۹۳/۲/۳
  avatar
  نفس محمدی
  کاربر فعال|529 |442 پست
  ایول
 • ۲۲:۵۵   ۱۳۹۳/۲/۳
  avatar
  ساناز افشار
  چهار ستاره ⋆⋆⋆⋆|3627 |4913 پست
  خانم ها لطفا از این شوخی ها با شوهرتون نکرنید که من مسئولیتشو قبول نمی کنم
 • ۰۸:۵۱   ۱۳۹۳/۲/۴
  avatar
  نگار اسدی
  یک ستاره ⋆|348 |994 پست
  ساناز راست می گه یه موقع شوهره طلاقمون می ده
 • ۱۰:۵۵   ۱۳۹۳/۲/۴
  avatar
  maryam golii
  یک ستاره ⋆|1262 |1214 پست
  هههه چه باحال بود
 • ۱۳:۴۶   ۱۳۹۳/۲/۴
  avatar
  سولماز
  یک ستاره ⋆|836 |1199 پست
  زیباکده
  ساناز افشار : 

  فکر کنم این شوخی ها برای مردای خارجی خوبه نه مردای ایرانی

  ایرانی ها جنبه ندارن
  زیباکده
   حالا غیر از جنبه فکر کنم اکثرشون خوشحال شن!


 • ۱۶:۴۶   ۱۳۹۳/۲/۴
  avatar
  nazi bashi
  کاربر جديد|15 |55 پست
  دقیقا،منتظرن لب تر کنیم
 • ۱۹:۴۶   ۱۳۹۳/۲/۴
  avatar
  *باران مهــــر*
  کاربر فعال|491 |434 پست
  جالب بود:)
  مرسي
 • برای شرکت در مباحث تبادل نظر باید ابتدا در سایت  ثبت نام  کرده، سپس نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید؛    (Log In) کنید.
موضوع قبل
موضوع بعد
آخرین پست های این تالار
آخرین پست های این بخش
تبلیغات
 
تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به سايت زیباکده بوده و استفاده از مطالب با ذکر و درج لینک منبع بلامانع است.
© Copyright 2023 - zibakade.com
طراحی و تولید : بازارسازان