خانه
8.97K

ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﺷﻤﻌﻲ

 • ۱۱:۲۵   ۱۳۹۲/۱۰/۸
  avatar
  دو ستاره ⋆⋆|652 |2369 پست
  ﻣﻮاﺩ ﻻﺯﻡ:
  ﺁﺭﺩ 150 ﮔﺮﻡ
  ﻣﺎﺭﮔﺎﺭﻳﻦ 60 ﮔﺮﻡ
  ﭘﻮﺩﺭ ﻗﻨﺪ 50 ﮔﺮﻡ
  ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻛﻮﭼﻚ 1 ﻋﺪﺩ
  ﻭاﻧﻴﻞ 1/2:ق چ
  ﻓﻨﺪﻕ ﻳﺎ ﮔﺮﺩﻭ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ
  ﻣﻮاﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮاﻱ ﻛﺮﻡ ﺩاﺧﻞ
  ﺧﺎﻣﻪ 150 م ل
  ﺷﻜﻼﺕ ﺳﻔﻴﺪ 150 ﮔﺮﻡ
  ﻣﻮاﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮاﻱ ﺷﻌﻠﻪ
  ﺷﻜﺮ 4ق غ
  ﺁﺏ 1ق غ  ﻃﺮﺯ ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻤﻴﺮ:
  ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻮاﺩ ﺑﻐﻴﺮ اﺯ ﻓﻨﺪﻕ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﻫﻤﻪ ﺭا ﺩﺭ ﻣﻴﻜﺴﺮ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ( ﺁﺭﺩ+ ﻣﺎﺭﮔﺎﺭﻳﻦ+ ﭘﻮﺩﺭ ﻗﻨﺪ+ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻛﻮﭼﻚ+ ﻭاﻧﻴﻞ) ﺧﻤﻴﺮ ﺩﺭﺳﺖ ﺷﻮﺩ.اﮔﺮ ﺧﻤﻴﺮ ﻧﺮﻡ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ اﻧﺪاﺯﻩ ﻳﻜﻲ ﺩﻭ ﻗﺎﺷﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﺭﺩ ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ.
  ﺩﺭ
   ﻳﺨﭽﺎﻝ ﺣﺪاﻗﻞ 1 ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﻨﺪ.
  ﺧﻤﻴﺮ ﺭا ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ 3 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺯ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻧﻮاﺭﻱ ﺑﺮﻳﺪﻩ اﺯ 5 ﺳﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺩﻭﺭ ﻣﻴﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﻏﺬ ﺭﻭﻏﻨﻲ ﻣﻴﮕﺬاﺭﻳﻢ 180 ﺩﺭﺟﻪ 15 ﺗﺎ 20 ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ ﻃﻼﻳﻲ ﺷﻮﺩ.
  ﻭﻗﺘﻲ ﺳﺮﺩ ﺷﺪ ﻣﻴﻠﻪ ﻫﺎ ﺭا ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻭﺭﻳﻢ.

  ﺑﺮاﻱ ﻛﺮﻡ:
  ﺷﻜﻼﺕ ﺳﻔﻴﺪ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ و ﺧﺎﻣﻪ ﺭﻭﻱ ﺣﺮاﺭﺕ ﺗﺎ ﻭﻟﺮﻡ ﺷﻮﺩ ﺑﮕﺬاﺭﻳﺪ ﻳﻜﺸﺐ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺳﺮﺩ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ 15 ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﻳﺰﺭ ﺑﺎ ﻫﻤﺰﻥ ﺑﺮﻗﻲ ﻫﻢ ﺯﺩﻩ ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﺮﻡ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﺩﺭ ﻗﻴﻒ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﺭﻳﺨﺘﻪ و ﺩاﺧﻞ ﺷﻴﺮﻳﻨﻴﻬﺎ ﺭا ﭘﺮ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ.
  ﺷﻌﻠﻪ:
  ﺷﻜﺮ ﺭا ﻛﺎﺭاﻣﻞ ﻛﺮﺩﻩ و ﻧﺼﻒ ﻗﺎﺷﻖ ﻛﺎﺭاﻣﻞ ﺭا ﺭﻭﻱ ﭼﻮﺏ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﻏﺬ ﺭﻭﻏﻨﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻔﺖ ﺷﻮﺩ ﺑﻌﺪ اﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺑﺸﻘﺎﺏ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﻳﺨﭽﺎﻝ ﺑﺰاﺭﻳﺪ ﻗﺒﻞ اﺯ ﺳﺮﻭ ﻛﺮﺩﻥ 10 ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﻣﺤﻴﻄ ﺑﺎﺷﺪ.
  ویرایش شده توسط سنا در تاریخ ۸/۱۰/۱۳۹۲   ۱۱:۲۶
 • leftPublish
 • ۱۲:۳۲   ۱۳۹۲/۱۰/۸
  avatar
  Nanayi joon
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|4285 |6357 پست
  چقدر جالبه
  این واسه خانم های هنرمند زیباکده خوبه ه ه ه
 • ۱۲:۵۱   ۱۳۹۲/۱۰/۸
  avatar
  sara* *
  کاربر فعال|58 |268 پست
  وای چه با حال
 • ۱۳:۴۹   ۱۳۹۲/۱۰/۸
  avatar
  مامان مانیا
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|20254 |8891 پست
  خیلی خوشگله
 • ۱۵:۱۲   ۱۳۹۲/۱۰/۸
  avatar
  بهارک
  یک ستاره ⋆|455 |1240 پست
 • ۱۶:۳۴   ۱۳۹۲/۱۰/۸
  avatar
  مروارید
  یک ستاره ⋆|399 |1307 پست
  ممنون
  چ شیک و زیباست
 • leftPublish
 • ۱۶:۳۷   ۱۳۹۲/۱۰/۸
  avatar
  بهزاد لابیکاپ آشپزی 
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|26984 |15934 پست
  خیلی باحاله! یعنی شعلش فقط آب و شکره !؟؟
 • ۲۰:۵۴   ۱۳۹۲/۱۰/۸
  avatar
  saba biology
  چهار ستاره ⋆⋆⋆⋆|6343 |4258 پست
  چه خوشگله..
  شعله هاش ایده خیلیی خوبیه
  مرسی سنا جوون
 • ۲۱:۳۰   ۱۳۹۲/۱۰/۸
  avatar
  الهه(مامان النا)
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|15007 |7040 پست
  بهزاد شعله شمع همون پولکی خودمونه
  پولکی یا سوهان هم همین طوری درست میشه .باید شکر رو آب کنی و تو ظرف قاشق قاشق بریزی و مغذ دلخواهت رو اضافه کنی ... البته اگه اشتباه نکنم یه نوعیش جوهر لیمو کمی هم داره ...منتها مطمئن نیستم
 • ۱۳:۴۱   ۱۳۹۲/۱۰/۹
  avatar
  یکی تا
  یک ستاره ⋆|501 |1431 پست
  منم خیلی خوشم اومد
 • ۱۱:۰۹   ۱۳۹۲/۱۰/۲۰
  avatar
  صبا
  کاربر فعال|416 |581 پست
  عجب شیرینی های رمانتیکی!
 • leftPublish
 • ۱۶:۴۰   ۱۳۹۲/۱۰/۲۱
  avatar
  ستاره
  یک ستاره ⋆|314 |1473 پست
  واسه ولن تاین خیلی خوب میشه
 • برای شرکت در مباحث تبادل نظر باید ابتدا در سایت  ثبت نام  کرده، سپس نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید؛    (Log In) کنید.
موضوع قبل
موضوع بعد
آخرین پست های این تالار
آخرین پست های این بخش
تبلیغات
 
تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به سايت زیباکده بوده و استفاده از مطالب با ذکر و درج لینک منبع بلامانع است.
© Copyright 2023 - zibakade.com
طراحی و تولید : بازارسازان