خانه
28.6K

ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ!!

 • ۰۸:۳۴   ۱۳۹۳/۲/۱۸
  avatar
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|20254 |8895 پست

  ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ!

  ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﯿﻨﻤﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﯿﻢ،

  ﺳﺮﺩ ﻭ ﺑﯽ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺪﺍﯾﯽ…

  ﭼﻨﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﭘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩﻡ …

  ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺩﺍﺩ ..

  ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﭼﻘﺪﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ……. ﻭ ﻣﻦ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﭘﺎﺳﺨﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻡ ……

  ﻭ ﺍﻭ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﭘﺎﺳﺨﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﺩ ……. ﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﻦ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ……. ﻭ ﺑﺎﺯ ﺍﻭ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ……..

  ﺍﺻﻼ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﺍﻣﯿﺰ ﺑﻠﺪ ﺍﺳﺖ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﺪ ……..

  ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﺎﺩﻡ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺍﻧﺴﻮﯼ ﺧﻂ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺳﺖ …


   


  ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ , متن های عاشقانه , احساس عاشقی
  ﺣﺎﻻ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ …

  ﺍﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻭ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺟﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

  ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ …

  ﻣﺎ ﺍﺩﻣﻬﺎﯼ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ …

  ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ

  ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻢ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﯾﻢ

  ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ …

  ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺩﻣﺎﻧﯿﻢ

  ﻫﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ….


 • leftPublish
 • ۱۸:۵۶   ۱۳۹۳/۲/۲۰
  avatar
  صورتــــــــــــــــی
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|18882
  منکه روشنم نفس...
  بامن درد ودل کن خواااااااهر...
 • ۱۸:۵۶   ۱۳۹۳/۲/۲۰
  avatar
  دختر نازم نفس
  یک ستاره ⋆|2936 |1740 پست
  مگه داستان تعريف كردم!! يه شرح حال كوچيك دادم. آره واقعيته. ديشب خواب ميديدم يه دختر براش اوردم بعد كه باهم بودن كلي دعواش كردم كه ديگه پر رو نشو واست اوردمش جلو من بي حيا بازي درنياريد!! چه خواباي ميبينه آدم!!!
 • ۱۸:۵۷   ۱۳۹۳/۲/۲۰
  avatar
  دختر نازم نفس
  یک ستاره ⋆|2936 |1740 پست
  آهان اين علامت زرده يني حضور؟؟؟ نميدونستم
 • ۱۸:۵۹   ۱۳۹۳/۲/۲۰
  avatar
  دختر نازم نفس
  یک ستاره ⋆|2936 |1740 پست
  صب كه براش تعريف كردم ميگه خجالت بكش !!!
 • ۱۹:۰۰   ۱۳۹۳/۲/۲۰
  avatar
  صورتــــــــــــــــی
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|18882
  چقدر خودتو در گیر این توهمهتت کردی که خوابشم میبینی...
  چرا خودتو پیشش کوچیک میکنی؟؟؟
  حالا اگه اونم چیزی نمیگه تو داری روشو باز میکنی..
  نکن خواهر من
 • leftPublish
 • ۱۹:۰۴   ۱۳۹۳/۲/۲۰
  avatar
  صورتــــــــــــــــی
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|18882
  اگه فضولی نیست..چرا باخانوادت قهری؟؟
  حیف نیست خودتو از دیدن پدر ومادرت محروم میکنی؟؟؟
  خب رفت وامد کن اما نذار زیاد وارد جزئیات زندگیت بشن...اینطوری دیگه همسرتم نمیتونه تیکه بندازه و ناراحتت کنه.
 • ۱۹:۰۴   ۱۳۹۳/۲/۲۰
  avatar
  دختر نازم نفس
  یک ستاره ⋆|2936 |1740 پست
 • ۱۹:۰۷   ۱۳۹۳/۲/۲۰
  avatar
  دختر نازم نفس
  یک ستاره ⋆|2936 |1740 پست
  ديگه با خانواده م ازين حرفا گذشته. من از دستشون فرار كردم اومدم شهرستان
 • ۱۹:۰۸   ۱۳۹۳/۲/۲۰
  avatar
  دختر نازم نفس
  یک ستاره ⋆|2936 |1740 پست
  خيلي بي احترامي كردن و وقتي حامله بودم خيلي دلمو شكستن. حوصله نبش قبر ندارم. تعريف كردنش بران ناراحت كنندس
 • ۱۹:۱۰   ۱۳۹۳/۲/۲۰
  avatar
  دختر نازم نفس
  یک ستاره ⋆|2936 |1740 پست
  صورتي خانمي يا آقا؟
 • leftPublish
 • ۱۹:۱۳   ۱۳۹۳/۲/۲۰
  avatar
  صورتــــــــــــــــی
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|18882
  خـــــــــــــــــانم
 • ۱۹:۱۴   ۱۳۹۳/۲/۲۰
  avatar
  مامان مانیا
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|20254 |8895 پست
  dust jun enghad in masalaro pushe hamsaret nagu...mire tu nakhodagahaesh
 • ۱۹:۱۶   ۱۳۹۳/۲/۲۰
  avatar
  صورتــــــــــــــــی
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|18882
  عکس دخملته...
 • ۱۹:۱۷   ۱۳۹۳/۲/۲۰
  avatar
  دختر نازم نفس
  یک ستاره ⋆|2936 |1740 پست
  ميدونم اشتباهه ولي يه عادت بدي داريم هرجفتمون كوچكترين حرفي رو حتي اگه به ضررمون باشه طاقت نداريم نگيم
 • ۱۹:۱۹   ۱۳۹۳/۲/۲۰
  avatar
  دختر نازم نفس
  یک ستاره ⋆|2936 |1740 پست
  بله عكسشه. خيلي هم شبيه باباشه
 • ۱۹:۲۲   ۱۳۹۳/۲/۲۰
  avatar
  دختر نازم نفس
  یک ستاره ⋆|2936 |1740 پست
  بايد يه راهكارايي پيدا كنم كه اعتماد به نفسم و بالا ببرم
 • ۱۹:۲۶   ۱۳۹۳/۲/۲۰
  avatar
  صورتــــــــــــــــی
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|18882
  عزیزم احساس میکنم خیلی تو زندگیت خوشبختی...ایشاله که تا اخر عمرتونم به پای هم پیر شین<مامان بزرگی="" بودااااااا="">
  اما این حرفارو سعی کن نزنی مخصوصا تو که از خانوادتم بریدی وخدااااااااایی نکرده اگه اتفاقی بیفته هیچ پشتوانه ای نداری.
  پس محکم بچسب به زندگیت وهمسرت
 • ۱۹:۲۷   ۱۳۹۳/۲/۲۰
  avatar
  دختر نازم نفس
  یک ستاره ⋆|2936 |1740 پست
  خيلي دير پست ميذاريد. نفس نميذاره بشينم تايپ كنم. اگه راهي براي رهايي ازين افكار داشتيد همينجا بذاريد ميام ميخونم. مرسي.
 • ۱۹:۲۸   ۱۳۹۳/۲/۲۰
  avatar
  دختر نازم نفس
  یک ستاره ⋆|2936 |1740 پست
  مرسي صورتي.
 • ۱۹:۲۹   ۱۳۹۳/۲/۲۰
  avatar
  صورتــــــــــــــــی
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|18882
 • برای شرکت در مباحث تبادل نظر باید ابتدا در سایت  ثبت نام  کرده، سپس نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید؛    (Log In) کنید.
موضوع قبل
زیربخش
موضوع بعد
آخرین پست های این تالار
آخرین پست های این بخش
تبلیغات
 
تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به سايت زیباکده بوده و استفاده از مطالب با ذکر و درج لینک منبع بلامانع است.
© Copyright 2023 - zibakade.com
طراحی و تولید : بازارسازان