خانه
29.4K

عکس لو رفته..

 • ۱۳:۲۳   ۱۳۹۲/۹/۱۵
  avatar
  یک ستاره ⋆|1707 |1793 پست
   این بهزاده داره از گل بس خانم کولی میگیره
 • leftPublish
 • ۱۳:۵۰   ۱۳۹۲/۹/۱۹
  avatar
  شیرین
  کاربر فعال|128 |374 پست
  زیباکده

  ببوری : 
  گوگوش اصلا پسر نداره
  یکی همینجوری ادعا کرده پسرشم تاحالاهم همدیگرو ندیدن

  زیباکده
  چرا بیوری مدام با نقدهای غیر واقعیت همه چی رو رد میکنی
  ایشون پسر خانم گوگوش هستن و اون ی دختر خانمی هست که ادعا میکنه فرزند خانم گوگوش و شاه ایران هست که ادعاشون هنوززززززززززززززززززززززززززززززززز رنگ واقعیت به خودش نگرفته
 • ۱۴:۲۶   ۱۳۹۲/۹/۱۹
  avatar
  بهزاد لابیکاپ آشپزی 
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|26984 |15934 پست
  زیباکده

  لواشک پاستیل زاده : 
  ب پای همدیگه نودل بخورین
  سفر زیارتی برین چین خرچنگ قورباغه هم بخورین
  عایییییییی حال میده

  زیباکده

  تو همش فرار رو به جلو میکنی خخخخ
  ایـــــــــــــــــــش، خودت به پای هم گربه سرخ کرده، با سُس سوسک بخورید، چندشش خخخخ 
 • ۲۰:۰۸   ۱۳۹۲/۹/۱۹
  avatar
  لواشک پاستیل زاده
  یک ستاره ⋆|1707 |1793 پست
  بهزاد اطلاعاتت خیلی کاملو واقعی بنطر میاد
  گربه سرخ کرده با سس سوسک خوردی؟
 • ۲۲:۲۹   ۱۳۹۲/۹/۱۹
  avatar
  بهزاد لابیکاپ آشپزی 
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|26984 |15934 پست
  نه واسه تو گذاشتم کنار
 • ۲۲:۴۰   ۱۳۹۲/۹/۱۹
  avatar
  Eli
  چهار ستاره ⋆⋆⋆⋆|3776 |4308 پست
  زیباکده

  بهزاد لابی : 
  عکس پسر گوگوی یهو اومد تو این تاپیک لو رفت ؟!!

  زیباکده

  غلط املایی: گوگوش رو  100بار بنویس تا یاد بگیری
 • leftPublish
 • ۲۲:۴۳   ۱۳۹۲/۹/۱۹
  avatar
  بهزاد لابیکاپ آشپزی 
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|26984 |15934 پست
  گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش
 • ۲۲:۴۳   ۱۳۹۲/۹/۱۹
  avatar
  بهزاد لابیکاپ آشپزی 
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|26984 |15934 پست
  گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش گوگوش
 • ۲۲:۵۵   ۱۳۹۲/۹/۱۹
  avatar
  Eli
  چهار ستاره ⋆⋆⋆⋆|3776 |4308 پست
  تا حالا شد 468 بار
 • ۲۲:۵۷   ۱۳۹۲/۹/۱۹
  avatar
  بهزاد لابیکاپ آشپزی 
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|26984 |15934 پست
  اون 346 تاش هم باشه واسه خودت، میتونم 3.46 تا غلط املایی دیگه بنویسم
 • ۰۰:۳۰   ۱۳۹۲/۹/۲۰
  avatar
  الهه(مامان النا)
  پنج ستاره ⋆⋆⋆⋆⋆|15007 |7040 پست
  دوستان این عکسی که صفحه قبله درسته و عکس پسر گوگوشه ....
  ببوری جان من تو بیوگرافی گوگوش در مورد این پسر هم نوشته بودم ..تو قسمت موسیقی
 • leftPublish
 • ۰۱:۰۱   ۱۳۹۲/۹/۲۰
  avatar
  ببوری
  دو ستاره ⋆⋆|701
  زیباکده

  شیرین : 

  زیباکده

  ببوری : 
  گوگوش اصلا پسر نداره
  یکی همینجوری ادعا کرده پسرشم تاحالاهم همدیگرو ندیدن

  زیباکده
  چرا بیوری مدام با نقدهای غیر واقعیت همه چی رو رد میکنی
  ایشون پسر خانم گوگوش هستن و اون ی دختر خانمی هست که ادعا میکنه فرزند خانم گوگوش و شاه ایران هست که ادعاشون هنوززززززززززززززززززززززززززززززززز رنگ واقعیت به خودش نگرفته
  زیباکده
  بد تلاش میکنم شمارو از گمراهی دربیارم
 • ۱۲:۴۰   ۱۳۹۲/۹/۲۰
  avatar
  سنا
  دو ستاره ⋆⋆|652 |2369 پست
  نمیشه گوگوش رو اینطوری بنویسه بهزاد تا زودتر تموم بشه
  گووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووگوش
 • برای شرکت در مباحث تبادل نظر باید ابتدا در سایت  ثبت نام  کرده، سپس نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید؛    (Log In) کنید.
موضوع قبل
زیربخش
موضوع بعد
آخرین پست های این تالار
آخرین پست های این بخش
تبلیغات
 
تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به سايت زیباکده بوده و استفاده از مطالب با ذکر و درج لینک منبع بلامانع است.
© Copyright 2023 - zibakade.com
طراحی و تولید : بازارسازان